Pop-in Expo
Wisselende presentaties in de foyer van Het Nieuwe Instituut.

Deze pop-in expo toont de drie afstudeerprojecten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst die genomineerd zijn voor de afstudeerprijs De Meester. De drie zeer verschillende projecten van Maarten de Haas en Jurgen ten Hoeve en Ben Wegdam laten op volstrekt eigen wijze zien hoe jonge architecten en stedenbouwers op dit moment naar hun vak kijken. 

 
datum
31/10/2017
tot
19/11/2017
taal
Nederlands
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

gratis

Jaarlijks nodigt de Rotterdamse Academie van Bouwkunst een externe jury uit om de nominaties voor de afstudeerprijs De Meester te selecteren. Deze prijs is in 2015 ingesteld door de Fleur Groenendijk Foundation en heeft als doel jonge architecten en stedenbouwkundigen te ondersteunen en hun werk een podium te geven. De nadruk ligt op de maatschappelijke betekenis van architectuur en stedenbouw.

De genomineerde projecten zijn: Nieuwe Energie Twente van Ben Wegdam, In navolging van het voorafgaande van Maarten de Haas en Stadsklooster Rotterdam van Jurgen ten Hoeve. 

In navolging van het voorafgaande - Maarten de Haas

Maarten de Haas ontwierp een datacentrum met beheerderswoning in het centrum van Rotterdam. Het omvangrijke programma leidt tot een zeer groot volume, dat zijn vorm lijkt te ontlenen aan een aantal locatie-specifieke, grotendeels technocratische condities: de maat van de kavel, de maximale bouwhoogte etc. Maar al snel blijkt een dergelijke analyse niet volledig. De gortdroge plattegronden en doorsneden worden gepareerd door een verzameling poëtische maquettes die scenes uit het leven van alledag tonen en de verbeelding prikkelen.

Stadsklooster Rotterdam - Jurgen ten Hoeve

Het project is geworteld in de constatering dat er binnen de hedendaagse stad te weinig ruimte is voor rust en contemplatie. De hieruit gedestilleerde opgave is vertaald in een binnenstedelijke keten van rustplekken die als een nieuw netwerk over de bestaande netwerken wordt heen gelegd; een schaduwstad waar de stadsbewoner of bezoeker zich kan terugtrekken van de dagelijkse hectiek van de stad, trefzeker verweven met de stedelijke context.

Nieuwe Energie Twente - Ben Wegdam

Ben Wegdam vertrekt in zijn ontwerp vanuit de hypothese dat een volledige transitie van fossiele naar hernieuwbare energie in Nederland niet alleen noodzakelijk, maar ook mogelijk en (maatschappelijk) haalbaar is. Hij stelt dat dit kan door een maximale vermindering van het energieverbruik te combineren met de inzet van alle mogelijke vormen van hernieuwbare energie. De ruimtelijke ‘distributie’ van die energiebronnen dient dan wel gebaseerd te worden op en gebruik te maken van de bestaande landschappelijke, stedelijke en andere (ruimtelijke) kwaliteiten.

Meer informatie over de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en de Fleur Groenendijk Foundation.